KROK - kraje a okresy

Identifikace zdroje
Název zdroje:KROK - kraje a okresy
Popis:jednotlivé ukazatele databáze KROK jsou rozděleny do tematických kapitol, v systému RIS jsou použity základní ukazatele z databáze a množství vypočítávaných ukazatelů, které ze základních ukazatelů KROK vycházejí; územní struktura: ČR, NUTS 2, NUTS 3 (kraje) a LAU 1 (okresy)
Zdroj dat:
Název organizace:Český statistický úřad
Jméno osoby:RNDr. Tomáš Mládek
E-mail:tomas.mladek@czso.cz
Telefon:274 052 429
Poslední verze zdrojových dat:KROK 2009
Četnost aktualizace dat v RIS:průběžně
Datum poslední aktualizace dat v RIS:04.2011
Četnost aktualizace zdrojových dat:průběžně
Datum poslední aktualizace zdrojových dat:11.2013
Kontaktní osoba za CRR
Název organizace:Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jméno osoby:RNDr. Jiřina Šleichrtová
E-mail:sleichrtova@crr.cz
Telefon:+420 221 580 277