Data ČSÚ

Identifikace zdroje
Název zdroje:Data ČSÚ
Popis:data zahrnují účelově vybrané ukazatele z databáze KROK, číselníků ČSÚ a zároveň speciálně pro potřeby systému RIS dodávaná data v různé územní struktuře, zejména za území obcí s rozšířenou působností
Zdroj dat:
Název organizace:Český statistický úřad
Jméno osoby:RNDr. Tomáš Mládek
E-mail:tomas.mladek@czso.cz
Telefon:274 052 429
Poslední verze zdrojových dat:
Četnost aktualizace dat v RIS:ročně
Datum poslední aktualizace dat v RIS:09.2008
Četnost aktualizace zdrojových dat:průběžně
Datum poslední aktualizace zdrojových dat:09.2008
Kontaktní osoba za CRR
Název organizace:Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jméno osoby:RNDr. Jiřina Šleichrtová
E-mail:sleichrtova@crr.cz
Telefon:+420 221 580 277