Rozvojové plochy

Identifikace zdroje
Název zdroje:Rozvojové plochy
Popis:Jedná se o unikátní databázi, rozvojových ploch s uvedeným způsobem plánovaného využití, která je zpracovaná ze ZUR krajů (Zásady územního rozvoje) a ÚPD (územně plánovací dokumentace) nižších územních celků. Databáze obsahuje více než 300 ploch, které mají nadmístní regionální či republikový význam.
Zdroj dat:
Název organizace:Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jméno osoby:RNDr. Jiřina Šleichrtová
E-mail:sleichrtova@crr.cz
Telefon:+420 221 580 277
Poslední verze zdrojových dat:
Četnost aktualizace dat v RIS:neplánovaně
Datum poslední aktualizace dat v RIS:12.2009
Četnost aktualizace zdrojových dat:neplánovaně
Datum poslední aktualizace zdrojových dat:12.2009
Kontaktní osoba za CRR
Název organizace:Centrum pro regionální rozvoj ČR
Jméno osoby:RNDr. Jiřina Šleichrtová
E-mail:sleichrtova@crr.cz
Telefon:+420 221 580 277